Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2012

Yleistä

Observatorion ystävät ry:n tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Helsingin observatorion toimintaa sekä tukea, edistää ja tehdä tunnetuksi luonnontieteellistä kulttuuria.

Toimintavuoden tavoitteina ovat

  • vakiinnuttaa yhdistyksen asema Observatorion toiminnasta kiinnostuneiden keskuudessa
  • avustaa observatoriota tilojen kunnostamisessa sekä näyttelyihin ja toimintaan liittyvien varusteiden hankinnassa
  • aktivoida jäsenistöä vapaaehtoistoimintaan Observatorion hyväksi

Varainhankinta ja muu taloudellinen tukitoiminta

Yhdistyksen keskeinen tehtävä on varainhankinta. Kerätyin varoin tuetaan Observatorion toimintaa. Tulevan vuoden tukikohteita ovat

  • Digitaalinen planetaarioprojektori ja äänentoistojärjestelmä Observatorion aulaan
  • Digitaalinen projektori sekä äänentoistojärjestelmä planetaarioon
  • Äänentoistojärjestelmät näyttelysaleihin
  • Kannettavat tietokoneet työpajojen käyttöön
  • Kaksoisrefraktorin tähtitorniin liittyvät lisäkunnostustyöt

Toimintavuoden aikana panostetaan jäsenhankintaan. Vastineeksi jäsenille pyritään järjestämään tilaisuuksia ja toimintaa sekä alennus Observatorion pääsymaksuihin. Jäsenhankintaa tehostetaan tarvittaessa erillisellä kampanjalla.

Erityisen voimakkaasti tähdätään kannatusjäsenverkoston luomiseen. Kannatusjäsenille suunnitellaan liittymispaketti, joka sisältäisi mm. nahkakantisen sidotun version Helsingin Observatorio -kirjasta.

Yrityksiltä pyritään saamaan lahjoituksia, ja niitä yritetään saada myös kannatusjäseniksi.

Yhdistys hakee vuoden aikana vähintään yhdeltä säätiöltä kohdeavustusta Observatorion nimeämään tarkoitukseen. Sopivia kohteita voisivat olla mm. laitteiden hankinnat ja tähtitornien kunnostustyöt. Kartoitetaan tarkoituksiin sopivat säätiöt.

Kehitetään Aikapussi-hanketta, jossa ohjelmallinen aikapussin pudottaminen yhdistettäisiin johonkin kaupunkitapahtumaan, esimerkiksi Helsinki-päivään ja The Tall Ships Races -tapahtumaan. Kaupunkitapahtumien ohella luodaan yrityksille myytävää teemapakettia, johon sisältyisi aikapussin pudotustapahtuman ohella mm. pienimuotoista tarjoilua.

Varojen hankintaa varten voidaan järjestää myös keräyksiä, arpajaisia ja muita tilaisuuksia. Tutkitaan mahdollisuutta saada pysyvä keräyslipas Observatoriolle.

Muu tukitoiminta

Yhdistyksen jäsenet voivat toimia Observatorion pyynnöstä vapaaehtoisvalvojina yleisötapahtumissa. Näistä ensimmäisenä on Tieteiden yö 10.1.2013.

Toiminta jäsenistölle

Jäsenistä pyritään luomaan verkosto, joka aktiivisesti osallistuisi eri puolilla maata yhteisten tapahtumien ja tempausten toteuttamiseen sekä jäsenhankintaan ja tukitoimintaan.

Toimintavuoden aikana järjestetään vähintään kaksi jäsentilaisuutta, jonka yhteydessä järjestetään luento tai keskustelutilaisuus.

Jäsenistön osallistumismahdollisuuksia Observatorion tukitoimintaan lisätään perustamalla erilaisia pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä. Tällaisia voidaan koota esimerkiksi laitteistohankkeisiin sekä tapahtumien organisointiin.

Hallinto ja viestintä

Yhdistyksen hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana vähintään kuusi kertaa. Kevätkokous järjestetään maalis–toukokuussa ja syyskokous loka–marraskuussa. Kokousten yhteydessä voidaan järjestää myös muuta jäsentoimintaa.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla. Molemmille kootaan uutisia yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan jäsenistölle myös sähköpostitse.

Toimintavuoden alkupuolella ratkaistaan yhdistyksen logon suunnittelusta julkistettu avoin kilpailu.


Vuosikokous 15.5.2024

Observatorion ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingin Observatoriolla keskiviikkona 15.5.2024 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (kokousasiakirjat ovat etukäteen saatavissa sähköisesti puheenjohtajalta). Kokouksen jälkeen Hannu Määttänen pitää esitelmän aiheenaan: Kauas on pitkä matka - Mariner 1 - Voyager 1.

Uutisia

Lue uutisia »

Kannatusjäsenemme